Hyppää sisältöön

Yritysostot 2014

Raisio osti 19.11.2014 Johnson & Johnson -yhtiöiden Benecol-liiketoiminnan Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa sekä muutti sopimusta Benecolin Pohjois-Amerikan markkinoista. Yrityskauppa täytti kaikki Raision yritysostoilleen asettamat kriteerit ja mahdollistaa Benecol-liiketoiminnan kehittämisen omista lähtökohdista ensi kertaa sitten vuoden 1997. 

Hankinnan arvioidaan lisäävän Raision liiketulosta vuositasolla noin 9 miljoonalla eurolla. Vuonna 2013 J&J:n Euroopan ja USA:n Benecol-liiketoiminnan liikevaihto oli lähes 76 miljoonaa euroa, josta Ison-Britannian ja Irlannin osuus oli noin 85 prosenttia. Kauppahinta liiketoiminnasta ja varastoista oli 88,5 miljoonaa euroa ja se suoritettiin kaupan kohteen siirtyessä Raisiolle. Pääosa kauppahinnasta kohdistui aineettomiin oikeuksiin. Raision liikearvo kasvoi kaupan myötä noin 53 miljoonalla eurolla. 

Raisio osti Johnson & Johnsonin Benecol-liiketoiminnan

Yrityskauppa oli Raisiolle tärkeä ja hyvä hankinta.

  • Kauppa toteutui 19.11.2014
  • Kaupan myötä Raisiolle palautui Benecol-liiketoiminta Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Belgiassa ja USA:ssa 
  • EBIT-vaikutus noin 9 milj. euroa vuodessa 
  • J&J:n Benecol-liikevaihto 2013 lähes 76 milj. euroa
  • Kauppahinta 88,5 milj. euroa
  • Yritysosto täyttää Raision yritysostojen kriteerit

Cilag GmbH Internationalilla on ollut yksinoikeus markkinoida ja myydä Benecol-tuotteita Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa. Kaupan myötä Raisiolle palautuivat Cilag GmbH Internationalin hallussa olevat oikeudet Benecol-tavaramerkkiin sekä kasvistanoliesteripatentteihin. USA:n liiketoiminta sisältyy kauppaan, mutta McNEIL-PPC, Inc. jatkaa Raision lisenssikumppanina toistaiseksi. Sopimusmuutos mahdollistaa USA:n Benecol-liiketoiminnan palautumisen Raisiolle tai Raision mahdolliselle uudelle lisenssikumppanille. Sekä Cilag GmbH International että McNEIL-PPC ovat osa Johnson & Johnson -konsernia. 

Toteutettava järjestely täytti Raision yrityskaupoille asettamat kriteerit ja on yhtiön terveellisiin ja ekologisiin välipaloihin keskittyvän vision mukainen. Myös järjestelyn EV/EBITDA -kerroin on Raision yrityskaupoille asettaman tavoitetason mukainen. Ison-Britannian, Irlannin ja Belgian Benecol-liiketoiminnan ostaminen sekä USA:ta koskevan sopimuksen muuttaminen tukevat vahvasti Raision brändiliiketoiminnan kasvustrategiaa. Raision pitkän aikavälin strategisia tavoitteita ovat Benecol-tuotteiden kilpailukyvyn vahvistaminen nykyisillä markkinoilla, laajentuminen uusille markkinoille sekä uusien tuotteiden innovointi. 

Ostetun liiketoiminnan integrointi osaksi Raisiota toteutui suunnitellusti. Benecol-tuotteiden toimitukset jatkuivat ilman keskeytyksiä ja myynti on hyvällä tasolla.