Hyppää sisältöön

 

Raisio ja WWF Suomi edistävät ruokaketjun vastuullisuutta

Raisio-konserni ja WWF Suomi jatkavat hyvin toimivaa yhteistyötään ruokaketjun ympäristövastuullisuuden edistämiseksi uudella vuoteen 2016 ulottuvalla jaksolla. Raisio-konserni ja WWF Suomi ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuodesta 2010 alkaen. 

 
Yhteistyön tavoitteena on edistää ruokaketjun ympäristövastuullisuutta ja vaikuttaa ihmisen ekologisen jalanjäljen pienentämiseen. Tähän tavoitteeseen tähdätään sekä edistämällä vastuullisuutta Raision omassa toiminnassa että kuluttajaviestinnän ja ympäristökasvatuksen keinoin.
 

Monipuolista yhteistyötä elintarvikeketjun hyväksi

Ympäristökasvatukseen Raisio ja WWF ovat mm. tuottaneet alakouluikäisille suunnatun, Pallon parasta ruokaa -oppaan, jossa annetaan vinkkejä ja keinoja lasten oman ja ympäristön hyvinvoinnin parantamiseksi. 
 
Ruoantuotannon osalta WWF ja Raisio-konserniin kuuluva, eläinten ruokinnan ja kasvinviljelyn erikoisosaaja Raisioagro tekevät yhteistyötä mm. kalanviljelyn vastuullisuuden edistämiseksi. Lisäksi Raisio on ollut kestävän palmuöljyn yhdistyksen, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) jäsen vuodesta 2011.
 

Lisätietoa vastuullisista ruokavalinnoista

Jokaisen kaksi vuotta kestävän yhteistyöjakson alussa Raisio ja WWF määrittelevät yhdessä soveltuvimmat yhteistyömallit ja -hankkeet yhteistyölle asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Uusi vuoteen 2016 ulottuva yhteistyöjakso keskittyy ympäristökasvatuksen edistämiseen yläkouluikäisille suunnattavan ruoka-aiheisen oppimateriaalin muodossa sekä helpottamaan kuluttajien vastuullisia ruokavalintoja reseptiikkaa kehittämällä ja digitaalisia kanavia hyödyntäen.
 

Raisioagron strategian pääteemat yhteistyön keskiössä

Raisioagron strategian keskeisimmät teemat muodostavat toimivan pohjan Raision ja WWF:n yhteistyölle ja sopivat molempien tahojen linjauksiin. Jakson aikana jatketaan yhdessä menestyksekästä työtä kalanviljelyn vastuullisuuden edistämiseksi. Lisäksi yhteistyöllä pyritään lisäämään molempien tahojen ymmärrystä maidontuotantoketjun vastuullisuuteen liittyvistä tekijöistä.