Hyppää sisältöön

Työturvallisuus


Raisio-konsernin tehdaspaikkakuntien työsuojelun keskeisin pitkän aikavälin tavoite on nolla tapaturmaa. Vuosittain huomioidaan muuttuvat tekijät toimintaympäristössämme ja niiden pohjalta tehdään toimintasuunnitelmat työympäristömme turvallisuuden parantamiseksi. Kaikissa Raisio-konsernin liiketoiminnoissa on työsuojeluorganisaatiot, jotka tekevät työsuojelutarkastuksia ja tutkivat jokaisen työtapaturman.

Suomi

  • Suomessa Raisio järjesti vuonna 2014 neljä työturvallisuuskorttikoulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä yli 60 työntekijää. Vuoden aikana järjestettiin myös useita ensiapu- ja alkusammutuskoulutustilaisuuksia sekä yksi tulityökorttitapahtuma.

  • Raision tuotantolaitoksessa järjestettyjen poistumisharjoitusten lisäksi aluepelastuslaitoksen päivystysryhmät jatkoivat edellisten vuosien tapaan tutustumista teollisuusalueen eri toimintoihin ja riskikohtiin. Vuosittaisten palotarkastusten yhteydessä päivitettiin tiedot aluepelastuslaitoksen suunnitelmista koskien pelastustyön järjestelyjä uudesta Naantalin Luolalan toimipisteestä toimittaessa.


Iso-Britannia

  • Työtapaturmien määrät nousivat merkittävästi vuoden 2014 alkupuolella tuotantojen siirtoja vastaanottavilla tehtailla. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen, uudet tuotantolinjat ja niiden mukanaan tuomat muutokset aiheuttivat haasteita työturvallisuustason ylläpitämiselle. Vakavilta työtapaturmilta kuitenkin vältyttiin ja työtapaturmien määrä laski huomattavasti loppuvuotta kohden. 

  • Työturvallisuuskoulutukseen panostettiin merkittävästi. Esimerkiksi välipalat-liiketoiminnassa noin 300 henkilöä suoritti työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen.


Tšekki

  • Työtapaturmien määrä pieneni edellisestä vuodesta. 

  • Käytössä sertifioitu työturvallisuusjärjestelmä OHSAS.

  • Toteutettiin työturvallisuutta parantavia tuotantoteknisiä hankkeita kuten esimerkiksi lämpötilakontrollin parantaminen, höyryn jakelun turvalaitteiden vahvistaminen ja turvalaitteiden lisääminen pakkauskoneisiin.