Hyppää sisältöön
$infotext.getData()

Toimitusjohtajan katsaus

Raisiolle vuosi 2014 oli kaksijakoinen. Alkuvuoden heikko tuloskehitys oli poikkeus, joka kyettiin korjaamaan nopeasti vuoden toisella puoliskolla. Pystyimme ratkaisemaan ongelmat liiketoiminnoissa, joissa suurimmat haasteet olivat ja toisaalta jo hyvin toimivat yksiköt jatkoivat hyvää työtä. Raisio ylsi vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä vertailukausia parempaan liiketulokseen, mikä osoittaa Raision palanneen takaisin parantamisen trendille.

Marraskuussa 2014 toteutunut Benecol-liiketoimintojen osto Johnson & Johnson -yhtiöiltä oli Raisiolle tärkeä ja hyvä hankinta. Iso-Britannia, Irlanti ja Belgia ovat kaupan myötä Raision uusia,  mielenkiintoisia Benecol-tuotteiden kotimarkkinoita. Myös USA:ta koskevaa sopimuksen muuttaminen sisältyi kauppaan. Kauppa täytti erinomaisesti kaikki Raision yrityskaupoilleen asettamat kriteerit ja tukee vahvasti Brändit-yksikön kasvustrategiaa. Toteutetun järjestelyn myötä meillä on mahdollisuus kehittää Benecol-liiketoimintaa omista lähtökohdistamme ensi kertaa sitten vuoden 1997.

Brändit-yksikön tavoitteena kasvu ja synergioiden parempi hyödyntäminen

Raisio uudisti joulukuussa 2014 Brändit-yksikön organisaation vastaamaan paremmin konsernin kasvujaksolle asetettuja tavoitteita mm. kannattavuuden parantamiseksi ja orgaanisen kasvun tehostamiseksi. Tavoitteena on bränditoimintojen synergioiden selvästi parempi hyödyntäminen ja kasvun mahdollistaminen. Ison-Britannian ja Pohjois-Euroopan aamiais- ja välipalat -toiminnot on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa parhaan osaamisen hyödyntämisen Ison-Britannian muroliiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Myös kaikki Benecol-toiminnot on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä tehostaa innovaatiota ja mahdollistaa kasvun. 

Samat noin 5 miljoonaa euroa, jonka Raision liiketulos heikkeni vertailuvuodesta, vaikuttivat myös Brändit-yksikön tulokseen. Yksikön liikevaihto kuitenkin kasvoi ja joidenkin liiketoimintojen osalta kasvu oli niin vahvaa, että sillä pystyttiin kompensoimaan Ison-Britannian aamiais- ja välipalatuotteiden tappiota.  Neljäs kvartaali näytti jo selvästi Brändit-toimintojen vahvan tulospotentiaalin. 

Raisioagro painottaa innovaatioita ja erikoisosaamista  

Raisioagro toteutti mittavan toiminnan uudelleenjärjestelyn keskittyen naudanrehuihin, joissa Benemilk on globaali lippulaivamme, ja kalarehuihin, josta käytämme nyt nimeä Raisioaqua, sekä vilja- ja verkkokauppaan. Sian- ja siipikarjanrehujen valmistus ja kasviöljyjen tuotanto lopetettiin, koska niiden markkinoiden näkymät eivät olleet mielestämme riittävän vahvat.  Raisioagro on nyt kooltaan pienempi, mutta sitäkin tehokkaampi. Raisioagron tilanne on itse asiassa paljon parempi kuin moni odotti sen olevan. Esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto oli yli 10 prosenttia.

Raisioagron tavoitteena on olla johtava toimija niillä maatalouden osa-alueilla, joissa menestyminen perustuu ruokinnan ja kasvinviljelyn erikoisosaamiseen ja innovaatioihin. Maatalouden ja kalankasvatuksen tehokkuutta ja kannattavuutta parantavat innovaatiot ovat Raisioagron uuden strategian keskiössä. 

Benemilkissä suuret mahdollisuudet

Benemilkin kansainvälinen kaupallistaminen etenee suunnitellusti. Vuonna 2014 oli todella hyvä, sillä Benemilkille perustettiin kaupallinen organisaatio, aktiviteettitaso oli korkea ja vahva panostus tutkimukseen ja kehitykseen jatkui. Lukuisten partneriehdokkaiden kanssa käytävät kaupalliset neuvottelut Aasiassa, Euroopassa, Oseaniassa ja Pohjois-Amerikassa jatkuvat. 

Muutamien partnereiden omat tuotantokokeet ja ulkopuolisilla tutkimuslaitoksilla teettämät ruokintakokeet pidentävät neuvotteluaikaa, sillä kunkin yksittäisen kokeen tulosten analysointiin menee helposti useampi kuukausi. Benemilk-innovaation jatkokehittämisen tuloksena on syntynyt uusia innovaatioita, jotka tukevat patenttisalkkuamme. 

Osinko noussut yhtämittaisesti vuodesta  2007

Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,14 euroa osakkeelta. Vuonna 2015 Raisio ennakoi liikevoittonsa palautuvan pitkäaikaisen trendinsä mukaiseen kasvuun.

Matti Rihko