Hyppää sisältöön

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen katsaus

Raision taloudellisesta katsauksesta löydät konsernin avainluvut ja liikevaihdon sekä tietoa kannattavuudesta, taseesta ja rahoituksesta.

Raision taloudellinen katsaus

Taloudellinen raportointi

Raisio-konserni raportoi jatkuvien toimintojen mukaisesti. Kaikki Raision tilinpäätöksessä esitetyt luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Jatkuvien toimintojen mukaisesti raportoitavat yksiköt ovat Brändit ja Raisioagro.

Raision tilinpäätös 2014

Kannattavuus ja jatkuvuus

  • Raisio-konsernin omavaraisuusaste 31.12.2014 oli 60,2 (vuonna 2013 68,2) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste oli 22,2 (-8,6) prosenttia.
  • Oman pääoman tuotto viiden vuoden keskiarvolla on 4,7 prosenttia.
  • Sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden keskiarvolla on 5,4 prosenttia.

Henkilöstön palkat

Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Raision palkat ja palkkiot jatkuvista toiminnoista olivat vuonna 2014 yhteensä noin 69 (65) miljoonaa euroa henkilöstösivukuluineen.