Hyppää sisältöön

Taloudellinen katsaus

Raisiolle vuosi 2014 oli kaksijakoinen. Alkuvuoden heikko tuloskehitys oli poikkeus, joka kyettiin korjaamaan nopeasti vuoden toisella puoliskolla. Raisio ylsi vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä vertailukausia parempaan liiketulokseen, mikä osoittaa Raision palanneen takaisin parantamisen trendille. 

  Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 2014 2013
Tulos            
Liikevaihto, M€ 117,8 126,9 132,5 116,7 493,9 557,6
  Liikevaihdon muutos, % -10,2 -15,1 -10,9 -9,1 -11,4 -4,5
Liiketulos (EBIT), M€ 8,9 12,1 8,5 5,4 34,8 39,3
  Liiketulos, % 7,6 9,5 6,4 4,6 7,0 7,1
Poistot ja arvonalennukset, M€ 3,4 3,8 3,6 3,9 14,6 14,9
Käyttökate (EBITDA), M€ 12,3 15,8 12,1 9,3 49,5 54,3
Nettorahoituskulut, M€ -1,0 -0,3 0,0 -0,3 -1,5 -1,8
Tulos/osake (EPS), € 0,05 0,06 0,04 0,03 0,18 0,20
Tase            
Omavaraisuusaste, % - - - - 60,2 68,2
Nettovelkaantumisaste, % - - - - 22,2 -8,6
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ - - - - 72,2 -28,5
Oma pääoma/osake, € - - - - 2,07 2,13
Osinko/osake, € - - - - 0,14* 0,13
Bruttoinvestoinnit**, M€ 90,7 3,4 6,0 4,8 104,9 16,5
Osake            
Osakekannan markkina-arvo***, M€ - - - - 656,8 683,1
Yritysarvo (EV), M€ - - - - 728,9 654,6
EV/EBITDA - - - - 14,7 12,1

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

** Sisältää yritysostot

*** Ilman konsernin omistamia omia osakkeita

Raisio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 493,9 (557,6) miljoonaa euroa, mikä on yli 11 prosenttia vertailukautta vähemmän. Brändit-yksikön liikevaihto oli 306,1 (304,7) miljoonaa euroa, Raisioagro‑yksikön 201,6 (254,2) miljoonaa euroa ja muiden toimintojen 1,2 (1,3) miljoonaa euroa. Brändit-yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 62 prosenttia ja Raisioagron noin 38 prosenttia. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 55,6 (49,1) prosenttia eli 274,9 (273,9) miljoonaa euroa.

Vuosi 2014 oli Raisiolle kaksijakoinen. Loppuvuonna Raisio palasi parantamisen trendille. 

Merkittävimmin konsernin liikevaihtoa vertailuvuodesta pienensi Raisioagron päätös lopettaa sian- ja siipikarjanrehujen valmistus syyskuun 2014 lopussa, Ison-Britannian muromyynnin pieneneminen ja välipalapatukoiden valmistuksen keskittämiseen ja toimitusvarmuuden heikentymiseen liittyneet haasteet. Raisio osti 19. marraskuuta Johnson & Johnson -yhtiöiden Benecol-liiketoiminnan Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa. Ostettu Benecol-liiketoiminta toi Raisiolle loppuvuonna yli 7 miljoonaa euroa liikevaihtoa.

Raisio-konsernin liiketulos oli 6,9 (33,6) ja ilman kertaeriä 34,8 (39,3) miljoonaa euroa, mikä on 1,4 (6,0) ja ilman kertaeriä 7,0 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Brändit-yksikön liiketulos oli 20,6 (35,7) ja ilman kertaeriä 35,9 (41,4) miljoonaa euroa, Raisioagron -8,9 (3,1) ja ilman kertaeriä 3,4 (3,1) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -4,7 (-5,1) ja ilman kertaeriä -4,5 (-5,1) miljoonaa euroa.

Vuoden suurimmat investoinnit olivat Benecol-liiketoiminnan osto Johnson & Johnson -yhtiöiltä sekä välipalapatukka- ja makeistuotannon keskittäminen.

Kertaerät, miljoonaa euroa

  2014 2013
Brändit    
  Tehostamishankkeet, aamiais- ja välipalat, UK -3,5 -4,9
  Muut tehostamishankkeet 0,0 -0,1
  Honey Monster -brändin tasearvon alaskirjaus -10,1 0,0
  Yritysostot ja divestoinnit -1,5 -0,6
  Muut -0,3 0,0
Raisioagro    
  Toiminnan uudelleenjärjestely -9,9 0,0
  Kasviöljyliiketoiminnan lopetus -2,4 0,0
Yhteiset    
  Muut -0,3 0,0
Vaikutus liiketulokseen -27,9 -5,7