Hyppää sisältöön

Strategiset tavoitteet

Raisio visio on olla ekologisten ja terveellisten välipalojen edelläkävijä johtavilla brändeillä sekä kestävän ruokaketjun aktiivinen kehittäjä. Yhtiön strategiset tavoitteet rakentuvat tämän vision pohjalta.

Raision strategian ydin muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluvat innovaatiot sekä terveelliset ja ekologiset välipalat. 

 

Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Brändeihin kuuluu välipalat, Benecol, Benemilk ja makeiset. Raisioagroon kuuluvat naudan- ja kalanrehut, viljakauppa ja verkkokauppa. 

Keskittymistä, tehostamista ja kannattavaa kasvua 

Kasvujaksonsa aikana Raisio on toteuttanut useita yritysostoja ja kasvanut erityisesti Isossa-Britanniassa. Yhtiö on myös luopunut liiketoiminnoista, jotka eivät ole yhtiön strategian ytimessä ja joiden kehittämiseksi muilla toimijoilla on hyvät mahdollisuudet. Raision kasvujaksonsa aikana toteuttamat yritysostot ovat kasvattaneet merkittävästi liikevaihto ja liiketulosta. 

Raision liiketuloksen kehitys ja yrityskaupat

Vuoden 2014 merkittävin investointi oli Benecol-liiketoiminnan osto Johnson & Johnson-yhtiöiltä marraskuussa 2014. Yritysosto täytti kaikki Raision yritysostoilleen asettamat kriteerit ja mahdollistaa Benecol-liiketoiminnan kehittämisen omista lähtökohdista ensi kertaa sitten vuoden 1997. Benecol-liiketoiminnan pitkän aikavälin strategisia tavoitteita ovat Benecol-tuotteiden kilpailukyvyn vahvistaminen nykyisillä markkinoilla, laajentuminen uusille markkinoille sekä uusien tuotteiden innovointi.


Benecol-liiketoiminnan osto J&J –yhtiöiltä oli Raisiolle hyvä ja tärkeä kauppa.

Myös vuosi 2014 oli Raision bränditoiminnoissa keskittymisen ja tehostamisen vuosi. Toteutimme useita toiminnan tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä ja investointeja. Investoinneista merkittävimmät olivat Ison-Britannian välipalapatukoiden ja makeistuotannon valmistuksen siirrot toisille tehdaspaikkakunnille lopetettavilta tehtailta. 

Välipalapatukoiden valmistus keskitettiin Newportin tehtaalle Isossa-Britanniassa. Tuotannon siirron aiheuttamien alkuvaikeuksien jälkeen Raisio pääsee toteuttamaan tavoitettaan kasvaa yhdeksi Euroopan merkittävimmistä välipalapatukoiden valmistajista. Newportin tehtaan tuotannon joustavuus ja tuotteiden korkea laatu avaavat mahdollisuuksia täysin uudentyyppisille, kuluttajien tarpeiden mukaisille tuotteille. 

Isossa-Britanniassa sijainneen Skegnessin tehtaan sulkemisen myötä pehmeiden hedelmämakeisten tuotanto keskitettiin Tšekkiin. Toteutettujen investointien myötä Raisiolla on hyvät mahdollisuudet kasvuun.

Raisioagrolla uusi kasvun innostaja -strategia 

Uudistetun strategian ohjaamana Raisioagro keskittyi niihin maatalouden osa-alueisiin, joissa menestys perustuu ruokinnan ja kasvinviljelyn erikoisosaamiseen ja innovaatioihin. Raisioagron tehtävänä on auttaa asiakkaitaan tuottamaan kuluttajille terveellistä ruokaa tehokkaasti, kannattavasti ja kestävästi. 

Keskittymisen tavoitteena on vahvistaa sekä Raisioagron että sen strategisten brändien asemaa asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa. Benemilk ja Hercules LP Opti ovat konkreettisia esimerkkejä Raisioagron erikoisosaamisesta ja innovaatiokyvystä. Valintoja ohjaa ensisijaisesti asiakkaiden tarpeet. Jatkossa kehityspanokset suunnataan entistä voimakkaammin strategisesti valittuihin kohteisiin eli naudan- ja kalanrehuihin sekä kasvinviljelyyn. 

Raisiolta ratkaisuja myös globaaleihin haasteisiin

Raisio on erittäin aktiivinen innovoija elintarvikeketjun globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Olemme viime vuosien aikana kyenneet tuottamaan keksintöjä, joilla parannetaan kotieläintuotannon hyötysuhdetta kannattavasti. Raisio jatkaa maailmanparannusta, koska meillä on kykyä, halua ja osaamista luoda innovaatioita, joilla elintarvikeketjun kannattavuutta ja tehokkuutta kyetään parantamaan kestävästi. 

Pienet ja kasvavat segmentit

Raisiolla on myös liiketoimintoja, kuten lähes 100 miljoonan euron makeisbisnes, jotka täydentävät visiotamme olemalla markkina-alueillaan hyvä ja kannattava business ja joissa visiomme mukaista tavoitetta kyetään tukemaan asiakkaiden tarpeiden mukaisella kehitystyöllä. 

Raisiolla on kyky reagoida nopeasti markkinoilla ja kysynnässä tapahtuviin muutoksiin varmistaen samalla liiketoiminnan kannattavuuden. Tästä hyvä esimerkki on Nordic-hiutaleiden vuonna 2014 kasvanut kysyntä Venäjän taloustilanteesta huolimatta. Raisioagron tavoitteena on kasvattaa rehuvientiä Venäjälle. 

Ambitio kasvujakson lopussa 

Raisio jatkaa vuonna 2010 alkaneen kasvujaksonsa toteuttamista. Tavoitteena on kasvaa yritysostoin ja orgaanisesti. Raisio on edelleen aktiivinen yritysostojen rintamalla.