Hyppää sisältöön

Strategiset jaksot

Raision toiminta vuosina 2007-2014 voidaan jakaa kolmeen strategiseen jaksoon. Käänteen ja kannattavuuden parantamisen jälkeen Raisio siirtyi vuonna 2010 kasvun jaksoon, joka jatkuu edelleen. Vuonna 2014 toteutettu Benecol-liiketoiminna osto Johnson & Johnson -yhtiöiltä oli Raisiolle tärkeä ja hyvä kauppa, joka antaa mahdollisuudet kehittää Benecolia Raision omista lähtökohdista.  

Raision strategiset jaksot

Vuosi 2014: Kasvujakso jatkui

Raisio osti 19.11.2014 Johnson & Johnson -yhtiöiden Benecol-liiketoiminnan Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa sekä muutti sopimusta Benecolin Pohjois-Amerikan markkinoista. Hankinnan arvioidaan lisäävän Raision liiketulosta vuositasolla noin 9 miljoonalla eurolla. Ostetun liiketoiminnan integrointi osaksi Raisiota toteutui suunnitellusti. Benecol-tuotteiden toimitukset jatkuivat ilman keskeytyksiä ja myynti on hyvällä tasolla. 

Pörssitiedote 19.11.2014: Raisio osti Benecol-liiketoiminnan Johnson & Johnson -yhtiöiltä

Raision EBIT 2007-2014

Raision kasvujaksonsa aikana toteuttamat yrityskaupat ja tietyistä liiketoiminnoista luopuminen ovat parantaneet yhtiön liiketulosta selvästi.

Vuodet 2010-2013: Kasvu

Raision tärkein tavoite on kannattava kasvu yritysostoin ja orgaanisesti. Vaikka Raision kolmen strategisen jakson haasteet ovat olleet hyvin erilaisia, yhteistä menestymiselle jokaisella jaksolla on ollut kyky havaita mahdollisuudet ja hyödyntää niitä tehokkaasti sekä sopeuttaa toiminta ripeästi liiketoimintaympäristön merkittäviin ja nopeisiin muutoksiin.

Raisio on osoittanut kykynsä tehdä onnistuneita yritysostoja. Toteutetuissa kaupoissa täyttyivät Raision yritysostoilleen asettamat kriteerit. Vuosina 2010-2013 Raisio on toteuttanut neljä yritysostoa, joista kaksi suurinta Isossa-Britanniassa, yksi Puolassa ja yksi Tšekissä.
Kasvujakson aikana velattomin kauppahinnoin toteutetuista yli 200 miljoonan euron yritysostoista huolimatta Raisio oli jälleen nettovelaton yhtiö. Tämä antoi Raisiolle hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvujakson toteuttamista strategiansa mukaisesti.

Yritysostot ja -myynnit 2010-2013

Raisio myi non-dairy -liiketoimintansa käyttöomaisuuden sekä Nordic Milkfreedom ja Soygurt-brändit norjalaiselle Kavlille 5.3.2013 allekirjoitetulla sopimuksella. Liiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle 9.5.2013. 

Raisio myi ja luovutti 18.4.2013 allekirjoitetulla sopimuksella Yhdysvalloissa sijaitsevan esteröinti-laitoksensa yhdysvaltalaiselle Avoca Inc:lle. Raisiolle Summervillen tehdas toimi varalaitoksena, jota ajettiin pienellä volyymillä. Vuonna 2012 tehtaan liikevaihto ilman kasvistanoliesterin valmistusta oli noin 3,2 miljoonaa euroa. 

Raisio osti 13.11.2012 tšekkiläisen Candy Plus -makeisyhtiön. Kohteen velaton kauppahinta oli 20,5 miljoonaa euroa ja se sisälsi uuden 2,3 miljoonan euron investoinnin täytelakritsilinjaan. Raisio suoritti kauppahinnan kassavaroistaan. Yritysosto täydentää Raision Isosta-Britanniasta hankkimaa kannattavaa makeisliiketoimintaa.
Raisio osti 20.3.2012 puolalaisen Sulma sp. z o.o:n pasta- ja suurimoliiketoiminnan, siihen kuuluvat immateriaalioikeudet sekä käyttö- ja vaihto-omaisuuden. Kaupan arvo oli 2,4 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa Puolan zlotya). 

1.7.2011 Raisio myi mallasliiketoimintansa Viking Malt Oy:lle ja jatkoi mallasohran sopimusviljelyttämistä. Mallasliiketoiminnan myyminen oli osa Raision toimintojen virtaviivaistamista, sillä synergiat Raision muiden liiketoimintojen kanssa olivat vähäiset. Kauppahinta oli 17 miljoonaa euroa ja Raisio kirjasi kaupasta noin viiden miljoonan euron kertaluonteisen voiton.

Kasvujaksonsa aluksi vuosina 2010 ja 2011 Raisio vahvisti jalansijaansa Isossa-Britanniassa ostamalla Glistenin ja vuotta myöhemmin Big Bear -yhtiön. Molempien yhtiöiden tuotevalikoimassa oli aamiais- ja välipalatuotteita sekä makeisia. Raisio on uudelleenorganisoinut ja keskittänyt toimintaa vuosien myötä. 

Vuodet 2008-2009: Kannattavuus

Vuosien 2008 ja 2009 kannattavuusjakson aikana Raisio keskittyi kannattavuuden parantamiseen. Siihen tähtäävistä toimenpiteistä merkittävimpiä olivat tuotevalikoiman uudistaminen kuluttajien tarpeita vastaavaksi ja liiketoiminnan prosessien tehostaminen. Raisio toteutti uutuustuotelanseerauksia kotimarkkina-alueillaan ja valmisteli etenemistä uusille markkina-alueille ja uusiin tuotekategorioihin. Myös yhtiön Itä-Euroopan elintarviketoimintoja rationalisoitiin kannattavuuden parantamiseksi.

Vuonna 2009 Raisio myi margariiniliiketoimintansa Bungelle. Margariiniliiketoiminnan myynnin myötä Raisio keskittyi strategisesti entistä selkeämmin viljapohjaisiin tuotteisiin ja sai lisäresursseja muiden liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Kannattavuusvaiheen lopussa Raisio on noussut Suomen kannattavimmaksi pörssilistatuksi elintarvikeyhtiöksi.

Vuosi 2007: Käänne

Vuoden 2007 käännejakson aikana Raisio luopui tappiollisista liiketoiminnoistaan, kuten perunaliiketoiminnasta ja diagnostiikkaliiketoiminnasta, sekä myi erikoisrehuja valmistavan yhtiön ja osuutensa puolalaisesta meijerialan yrityksestä. Myös organisaatiota virtaviivaistettiin ja toimintoja tehostettiin.

Benecol-brändiin ja kasvistanoliesteriin liittyvien oikeuksien palautuminen pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta McNeililtä antoi Raisiolle mahdollisuuden keskittyä oman liiketoiminnan ja tuotesovellusten kehittämiseen.