Hyppää sisältöön

Raportoinnin laajuus ja olennaisuus

 

Raisio raportoi yritysvastuustaan GRI G3 -ohjeistoa mukaillen. Raision yritysvastuuraportti sisältää konsernin oman toiminnan vaikutukset.

Raisio raportoi yritysvastuustaan GRI G3 -ohjeistoa mukaillen.

Raision tuotteiden vastuullisuusvaikutukset ulottuvat myös oman toimintamme ulkopuolelle, kuten alkutuotantoon, muuhun teollisuuteen ja kulutukseen. Raisio tekee yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa useissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja toimintaketjun tehostamiseksi.

Raisio on tunnistanut kestävän kehityksen tärkeimpiä alueita tuotteiden elinkaariarvioinnin avulla, keskittynyt hävikin ja energiankulutuksen pienentämiseen sekä ruoantuotannon hyötysuhteen parantamiseen innovaatioidensa kautta. Raisiolle on myös tärkeää vaikuttaa koko ruokaketjun kestävyyteen, sillä suurin osa sen ympäristövaikutuksista tapahtuu Raision oman toiminnan ulkopuolella.