Hyppää sisältöön

Paikallisuus

Raisio on kansainvälinen toimija, jolla on tuotantolaitoksia neljässä eri maassa. Tuotantolaitosten henkilöstö on pääasiassa paikallista ja erityisesti Suomessa raaka-aineet hankitaan läheltä tuotantoa. Raisio tekee tiivistä yhteistyötä myös paikallisten oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

 

Yhteistyö oppilaitosten ja yliopistojen kanssa

Raisio tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja yliopistojen kanssa kaikilla 11 paikkakunnalla, missä Raisiolla on omia tuotantolaitoksia. Yhteistyön muoto vaihtelee paikkakunnittain, mutta yleisimmin se koskee yrityspalveluja eli koulutuksia, palveluita, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita, opinnäytetöitä ja opiskelijoiden harjoitteluja.

 

Raisio ja Turun Ammattikorkeakoulu solmivat kumppanuussopimuksen

Raisio ja Turun Ammattikorkeakoulu vahvistivat pitkään jatkunutta yhteistyötään vuonna 2014 solmimalla uuden kumppanuussopimuksen pitkän aikavälin aktiivisen yhteistyön kehittämiseksi.  Sopimuksen ansioista Raisiolla on yrityspalveluiden lisäksi mahdollisuus käyttää esimerkiksi Turun AMK:n asiantuntijoita henkilöstönsä valmennustilaisuuksissa koulutus- ja konsultointitehtävissä.  Samaten Turun ammattikorkeakoululta itse valmistuneet raisiolaiset ammattilaiset käyvät kertomassa alan opiskelijoille omasta työstään ja ammattinsa vaatimuksista. 

Raisio on mukana mm. myynnin koulutusohjelman yrityskummitoiminnassa, jossa tehdään myyntiin liittyviä projektitöitä ja harjoittelujaksoja. Esimerkki vuosittaisesta yhteistyöstä on AMK:n opiskelijoiden harjoittelujakso Raisiossa esimerkiksi ostotehtävissä, tuotantotehtävissä tai myynnin ja markkinoinnin tukitehtävissä. Raisio oli mukana myös mm. Inno-projektissa, jossa opiskelijat ideoivat "puurosta ilmiö" teemaa Raisioilta saadun toimeksiannon perusteella.

 

Opinnäytetyöt ja traineet 

Raisio tekee vuosittain korkeakouluopiskelijoiden kanssa tehdään muutamia opinnäytetöitä toimeksiantoina, joiden aihealueet liittyivät vuonna 2014 mm. raaka-aineisiin, tuotteisiin ja sisäiseen koulutukseen. Lisäksi alkuvuodesta 2014 muutama opiskelija suoritti työssä oppimisjaksonsa Raision pääkonttorilla ja sai harjoittelujaksonsa jatkeeksi kesätyösopimuksen. Tämän lisäksi Raisioagrossa kaupallisen puolen tehtävissä on solmittu muutamia trainee-sopimuksia, jotka perehdyttävät mm. asiakkuusvastaavan tehtävään. 

 

Raisio mukana Varsinais-Suomen Yrityskylässä

Raisio jatkoi kolmivuotista yhteistyötään Varsinais-Suomen yrityskylässä, joka palkittiin syksyllä 2014 maailman parhaaksi koulutusinnovaatioksi World Innovation Summit for Education -kilpailussa. Yhteistyökumppanina Raisio tukee yrityskylän pyrkimystä osoittaa, että Suomessa nuorten yrittäjyysvalmiudet nähdään sijoituksena tulevaisuuteen.

Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) koordinoima Yrityskylä on 6.-luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylässä on usean eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Oppilas työskentelee Yrityskylässä omassa ammatissaan, johon hänet on rekrytoinnin kautta valittu. Työstään hän saa palkkaa sekä toimii päivän aikana kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. 

Yrityskylässä työskentelee kerrallaan ennalta sovittuna päivänä noin 70 oppilasta.  Viisi Raision työntekijänä toimivaa oppilasta – toimitusjohtaja, tuotekehittäjä, markkinointipäällikkö, myyntiedustaja ja tuotannonhoitaja  –  syventyvät työpäivänsä aikana elintarviketeollisuuteen kuluttajan huomioimisen ja tuotekehityksen kautta. Oppilaat oppivat miten uusia tuoteinnovaatioita synnytetään ja miten myynti ja markkinointi ovat osana yrityksen toimintaa. Tuotteen elinkaari on kuvattu alkutuotannosta myyntiin ja päivän punaiseksi langaksi muodostuu uuden tuotteen kehittäminen ja myyntiin saattaminen. Työpäivän aikana Raision yrityksessä huolehditaan tuotteiden toimittamisesta myyntiin mm. kauppaan ja ravintolaan sekä ideoidaan mm. unelmien puuroannosta.

Lue lisää Yrityskylä-hankkeesta

 

Raisio ja henkilöstö antoivat joululahjansa vähävaraisille

Hyvä joulumilei 2014 -keräyksessä mukana

Jouluna 2014 Raisio ja sen Suomen henkilöstö lahjoittivat asiakkaiden ja henkilöstön joulumuistamisiin varatut rahat, yhteensä 6 500 euroa, Hyvä Joulumieli -keräykseen. Keräykseen lahjoitetuilla rahoilla hankittiin 70 euron arvoisia lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet saivat ostaa ruokatarvikkeita jouluksi. Idea lahjoituksesta tuli Raision henkilöstöltä ja henkilöstö myös valitsi hyväntekeväisyyskohteen.

Lue lisää Raision verkkosivuilta