Hyppää sisältöön

Osaaminen

Raisio teki vuonna 2014 Iso-Britanniassa ja Tšekissä suuria tuotantojen siirtoja. Perehdyttämisen tärkeys ja välttämättömyys korostuivat siirtoprojekteissa. Osaamisen kehittämisessä Raisio panosti ammatillisen koulutuksen ja sisäisen toiminnan kehittämisen lisäksi muun muassa viestintä-, työturvallisuus-, ensiapu- ja tietotekniikkakoulutukseen sekä laatu- ja ympäristöasioihin.

Henkilöstön kehityskeskustelut

Raision kehityskeskustelut kattoivat 30 % (26 %) henkilöstöstä pitkän tähtäimen tavoitteen ollessa 100 %. Suomen, Puolan ja USA:n toimipisteissä kehityskeskustelujen kattavuus oli 100 % ja Isossa-Britanniassa 18 % (11 %). Isossa-Britanniassa kehityskeskustelut on otettu käyttöön pääosin johdolle, keskijohdolle sekä avainhenkilöille. Tšekissä kehityskeskustelujen käyttöönottoa valmisteltiin vuonna 2014 ja keskustelut on suunniteltu aloitettavan alkuvuodesta 2015 asteittain.

 

Henkilöstön osaaminen

 • Raisio käytti 305 850 euroa (2013: 257 000 €) henkilöstönsä kouluttamiseen. Tähän lukuun eivät sisälly sisäiset koulutukset. Sisäisen koulutuksen järjestämistä suosittiin.

 • Esimiesvalmennuksia toteutettiin laajalti eri maissa ja yksiköissä. Isossa-Britanniassa ja Tšekissä järjestettiin yleisen esimieskoulutuksen lisäksi koulutusta perehdyttämisestä. 

 • Perehdyttämisen tärkeys korostui tuotannonsiirtojen yhteydessä.  Muutostilanteissa etenkin ammatillisen osaamisen kehittämiseen panostettiin työssä oppimisen ja perehdyttämisen keinoin.  

 • Brändit-yksikkö jatkoi laajennetun johtoryhmän kokouskäytäntöä. Vuonna 2014 laajennettuja johtoryhmätapaamisia oli kaksi ja niihin osallistuivat keskeiset johtajat eri liiketoiminnoista. Kokouskäytännön tavoitteena on syventää osaamista Raisio-konsernin strategiasta ja eri liiketoiminnoista, parantaa yksikön sisäistä yhteistyötä ja tehostaa liiketoimintoja. Vuoden 2014 lopulla päätettiin laajentaa laajennettu johtoryhmäkäytäntö kattamaan koko konsernia. Ensimmäinen laajennetun johtoryhmän kokous on tammikuussa 2015.

 • Raisio jatkoi esimiestyön ja henkilöstöviestinnän vahvistamista. Esimiehille järjestettiin useita koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, joissa painottuivat Raision ajankohtaiset asiat ja yhtiön kehittäminen myös vastuullisuuden näkökulmasta. 

 • Raision toiminnot Suomessa:

  • Sisäisten työpajaohjaajien kysyntä on ollut suurta. Uusi vuonna 2013 käynnistetty työpajaohjaajien valmennus päättyi huhtikuussa 2014. Työpajaohjaajat vetävät osallistavia ideariihiä sekä ongelmanratkaisu- ja suunnittelukokouksia.

  • Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin mahdollistamalla mm. yritysvierailuja, opinnäytetöitä ja harjoittelujaksoja opiskelijoille. 

  • Myös Trainee-ohjelmaa jatkettiin. Trainee-ohjelmaan otetaan opiskeluistaan vasta valmistunut tai valmistumassa oleva henkilö, joka työssäoppimisen ja tehtäväkierron kautta pätevöityy tehtäväänsä Raisiossa. Pääosin harjoittelijat jatkavat töissä Raisiossa myös harjoittelujakson jälkeen.