Hyppää sisältöön

Liiketoiminnan riskit

Maailmantalouden arvioidaan kasvavan maltillisesti, mutta laaja-alaisesti vuonna 2015. Euroalueella toipumista vauhdittaa selvästi heikentynyt euron arvo, mutta keskeisin kasvun lähde on yksityinen kulutus. Suomessa yksityisen kulutuksen näkymä kuitenkin on ankea - kuluttajien ostovoima heikkenee ja varovaisuus jatkuu. Isossa-Britanniassa talouden kasvu jatkuu ja yksityinen kulutus kasvaa. Venäjän talouden heikentyminen jatkuu. Raisio arvioi päivittäistavaramarkkinoiden edelleen pysyvän suhteellisen vakaina verrattuna muihin toimialoihin.

Innovaatiot Raisionkin tulevaisuuden menestyksen avaimia.

Venäjän ja Ukrainan kriisi on lisännyt sikäläisen liiketoimintamme riskejä, mutta esimerkiksi myyntisaamisten määrää on onnistuttu pienentämään. Raisio seuraa tarkasti tilanteiden kehittymistä ja yhtiöllä on kyky sopeuttaa toimintansa muuttuviin tilanteisiin nopeasti.

EU-alueen maitokiintiö poistuu käytöstä maaliskuussa 2015. Maitotuotteiden kysynnän kasvaessa maailmanlaajuisesti korostuu maitoketjun toimijoiden kyky innovoida kuluttajien tarpeiden mukaisia tuotteita ja parantaa maidontuotannon hyötysuhdetta. Benemilkin kaltaiset huippuinnovaatiot ovat Raision mielestä tulevaisuuden menestyksen avaimia.

Raaka-ainehintojen volatiliteetin hallinta on tärkeä osa riskienhallintaa.

Raaka-ainehintojen volatiliteetin arvioidaan pysyvän korkealla tasolla. Matala talouskasvu ja mahdollisesti hyvin onnistuvat sadot saattavat rauhoittaa hintakehitystä, mutta toisaalta ilmaston lämpenemisen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttanevat nopeita muutoksia maataloushyödykkeiden sato-odotuksissa ja hintatasossa. Riskienhallinnan merkitys sekä arvon että volyymin osalta säilyy kannattavuuden näkökulmasta olennaisen tärkeänä.

Raision kasvujakso on murrosvaihe, jonka aikana monia yrityksen toimintatapoja kehitetään ja liiketoimintojen johtaminen on merkittävästi normaalitilannetta haastavampaa. Kasvu- ja rationalisointihankkeet voivat edelleen tuoda yhtiön kokoon nähden merkittäviä kustannuksia.