Hyppää sisältöön

Raision ideatoiminta

Raisiolle strategisesti tärkeät innovaatiot syntyvät ideoista. Raisiossa ideatoiminta toimii yhtenä innovointikanavana yrityksen uudistumisessa ja toiminnan kehittämisessä. Parhaimmillaan ideoilla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa ja kasvua, mutta myös pienet ja arkipäiväiset parannukset kehittävät Raision toimintaa. 

Raision henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa välittömästi yrityksen toiminnan kehittämiseen idea- eli aloitetoiminnan kautta. Ideatoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia ja parannettuja toimintatapoja, tuotteita tai prosesseja, joista syntyy Raisiolle, sen asiakkaille ja henkilöstölle lisäarvoa. 

Innovaatioistaan tunnettuna yhtiönä Raisiolle on merkittävää, että jokainen pystyy toiminnallaan vaikuttamaan liiketoimintaan. Siksi toiminnan parannusehdotuksia voi Raision henkilöstön lisäksi tehdä myös Raision ulkopuolisten, konsernille palveluja toimittavien yritysten henkilökunta. 

Suomessa Raision henkilöstö voi kirjata ideoitaan Raision sähköiseen InnoWay-ideajärjestelmään, jossa ne käsitellään yhdessä ja toteutetaan yhteisellä päätöksellä. Henkilökohtaiset aloitteet annetaan yhtiön asiantuntijoiden arvioitavaksi, minkä jälkeen toteuttamiskelpoiset ideat toteutetaan. Raisiolla on ideatoimintaa Suomessa ja Tšekissä.