Hyppää sisältöön

Raision henkilöstö 2014

Vuonna 2014 tuotantojen keskittämiset ja lopettamiset sekä Benecol-kuluttajaliiketoiminnan osto Johnson & Johnsonilta ja niiden mukanaan tuomat toimintojen uudelleenjärjestelyt vaikuttivat laajalti Raision henkilöstöön. 

Raision palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 1862 (vuoden 2013 lopussa: 1896) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 18 % (21 %), Isossa-Britanniassa 47 % (46 %), Tšekissä 29 % (28 %) ja muualla maailmassa 6 % (5 %). Raisiolla on henkilöstöä yhteensä kymmenessä maassa.

Keskeistä vuonna 2014

 • Vuonna 2103 käynnistetyt Ison-Britannian tuotantojen keskittämishankkeet jatkuivat vuonna 2014.
  • Makeisten valmistus päättyi Skegnessin tehtaalla maaliskuun 2014 lopulla. Tuotanto siirrettiin osin Leicesterin tehtaalle Isossa-Britanniassa ja osin Rohatecin tehtaalle Tšekkiin. Skegnessin tehtaan henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuutta työskennellä Ison-Britannian muissa toimipisteissä. Lue lisää
  • Välipalapatukoiden valmistus keskitettiin Newportin tehtaalle, johon Tywynin tehtaan valmistuslinjat siirrettiin vaiheittain tammikuulta 2014 alkaen. Tywynin tehtaan henkilöstölle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä työskentelemään Newportin tehtaalle. Lue lisää
 • Kehityskeskustelujen kattavuus nousi neljällä prosentilla: 26 prosentista 30 prosenttiin. 
 • Rekrytointien määrä oli tuotantojen siirroista johtuen poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi Leicesterin tehtaalle palkattiin 70 uutta työntekijää ja Newportiin noin 130. Raisioon palkattiin vuonna 2014 yhteensä 587 uutta henkilöä. 
 • Raision ja Intellectual Venturesin yhteisyritys Benemilk Oy:n toimintaa vahvistettiin USA:n organisaatiolla.
 • Raisioagron strategiauudistuksen myötä liiketoiminta organisoitiin uudelleen, jolloin myös osa Raisioagro-yksikön johtoa ja avainhenkilöitä vaihtui. Raisioagron palvelukseen rekrytoitiin useita uusia henkilöitä.
 • Suomessa päätettiin lopettaa kasviöljyjen puristamien ja sulkea Raisiossa sijaitseva kasviöljytehdas pitkään jatkuneiden lomautusjaksojen jälkeen. Kasviöljypuristamo työllisti 14 henkilöä. Lisäksi päätettiin lopettaa sian-ja siipikarjanrehujen valmistaminen syyskuun 2014 lopussa. YT-neuvottelujen tuloksena päättyi 43 tehtävää.
 • Raisio osti Johnson & Johnson -yhtiöltä Benecol-liiketoiminnan Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa.  Liiketoiminnan oston myötä Raision palvelukseen siirtyi 9 työntekijää Isossa-Britanniassa. 
 • Raisio-konsernin talousjohtaja vaihtui vuoden 2014 lopulla. Lisäksi Brändit-yksikön uudistukset toivat mukanaan muutamia muutoksia konsernin johtoon ja vastuualueisiin.
 • Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Raision palkat ja palkkiot jatkuvista toiminnoista olivat vuonna 2014 yhteensä 68,6 (66) miljoonaa euroa henkilöstösivukuluineen.

 

Tavoitteet 2015-

 • Henkilöstön työtyytyväisyyden paraneminen – henkilöstön mielipidekysely tehdään kesällä 2015
 • Kehityskeskustelujen kattavuuden laajentuminen kohti pitkän tähtäimen 100 prosentin tavoitetta. 
 • Sairauspoissaolojen määrä laskuun.