Hyppää sisältöön

Avainluvut 2012-2014

Keskeiset tunnusluvut, tulos ilman kertaeriä

  2014 2013 2012
LIIKEVAIHTO      
Brändit, M€ 306,1 304,7 329,5
Raisioagro, M€ 201,6 254,2 255,7
Muut toiminnot, M€ 1,2 1,3 2,0
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -15,0 -2,6 -3,1
Liikevaihto yhteensä, M€ 493,9 557,6 584,1
LIIKETULOS (EBIT)      
Brändit, M€ 35,9 41,4 37,4
Raisioagro, M€ 3,4 3,1 -0,3
Muut toiminnot, M€ -4,5 -5,1 -2,5
Eliminoinnit, M€ 0,0 0,0 0,0
Liiketulos (EBIT) yhteensä, M€ 34,8 39,3 34,6
% liikevaihdosta 7,0 7,1 5,9
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ -1,5 -1,8 -2,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0 0,0 -0,1
Tulos ennen veroja, M€ 33,3 37,6 32,0
Tuloverot, M€ -5,4 -7,3 -5,0
Tilikauden tulos, M€ 27,9 30,2 27,0
Tulos/osake, € 0,18 0,20 0,18

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Oman pääoman tuotto, % 1,7 7,9 3,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,7 8,6 4,5
Korollinen nettorahoitusvelka kauden lopussa, M€ 72,2 -28,5 16,2
Omavaraisuusaste, % 60,2 68,2 64,1
Nettovelkaantumisaste, % 22,2 -8,6 4,9
Oma pääoma/osake, € 2,07 2,13 2,10