Hyppää sisältöön

Skegnessin tuotannon siirron vaikutukset henkilöstöön

Kun Skegnessin makeistehdas suljettiin maaliskuussa 2014 ja osa tuotannosta siirrettiin toiselle tehdaspaikkakunnalle Isossa-Britanniassa, Raisio toivoi mahdollisimman monen työntekijän siirtyvän tuotannon siirron myötä Leicesteriin. Vain reilut kymmenen työntekijää siirtyi suurimman osan jäädessä Skegnessiin mm. perhesyistä. Uusien työntekijöiden rekrytointi sujui hyvin ja kaikki paikat saatiin täytetyiksi aikataulun puitteissa. Leicesteriin palkattiin noin 70 uutta työntekijää. 

Kokonaisuudessaan rekrytointi sujui hyvin, vaikka haasteitakin oli, kuten aina näin suuressa hankkeessa. Haasteet eivät niinkään liittyneet tuotannon siirtoon tai rekrytointiin vaan lähinnä yrityskulttuuriin ja työehtoihin. Pitkien työntekijöiden ja ammattiliittojen kanssa käytyjen työehto- ja palkkaneuvottelujen jälkeen Raisio löysi yhteisymmärryksen ja sai aikaan uusia työntekijöitä koskevat ehdot. 

Osa Skegnessistä Leicesteriin siirtyneistä työntekijöistä on edennyt tehtaalla uusiin tehtäviin. Raisio tarjosi kaikille työntekijöille ja heidän perheilleen tukea uuteen ympäristöön asettumisessa. 

Joustavan vuoropuhelun merkitys korostui

Raision saaman palautteen perusteella olisi ollut hyvä perustaa vanhoista ja uusista työntekijöistä koostuva työryhmä, jonka kanssa olisi voitu käsitellä joustavasti mm. työsuhteiden haasteita. Hankkeesta saadun kokemuksen lopputuloksena on nyt kuitenkin sitoutunut henkilöstöfoorumi, joka osaa työskennellä yhdessä ammattiliittojen kanssa.

Vaikka työntekijöille ja heidän perheilleen oli tarjolla tukea koko prosessin ajan, Skegnessin henkilöstön uudelleensijoittumista parantaviin toimiin olisi pitänyt varata enemmän aikaa. Jatkossa osataan myös määritellä paremmin ne resurssit, jotka siirrettävän tuotannon osalta ovat kaikkein tärkeimmät.

Vuonna 2015 Raisio keskittyy henkilöstön työturvallisuutta ja työviihtyvyyttä koskeviin teemoihin. Yritys on matkalla kohti yhtenäistä tehdaskulttuuria.